Pokaż anonse z województwa lub włącz wyszukiwanie zaawansowane i sprecyzuj swoje preferencje.
Regulamin serwisu PartySex.pl
 1. Korzystanie ze strony PartSex.pl oraz usług sms zamieszczonych na niej jest jednoznaczne z całkowitą akceptacją regulaminu bez żadnych zastrzeżeń. Jako korzystanie rozumie się również samo przebywanie na niniejszej witrynie internetowej.
 2. Organizatorem usługi „Sms-Czat Anons” jest PSmedia, zwana dalej Organizatorem.
 3. Celem usługi „Sms-Czat Anons ” jest umożliwienie użytkownikom sieci telefonii komórkowych wzięcie udziału rozmowie o charakterze erotycznym, poprzez komunikację za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS z centrum operatorskim Organizatora.
 4. Aby wziąć udział w usłudze „Sms-Czat Anons” o charakterze erotycznym użytkownik sieci telefonii komórkowej musi przesłać pod dedykowany numer dostępowy 73806 lub 74866 wiadomość SMS o treści podanej na stronie, zwaną dalej SMSem zgłoszeniowym.
 5. Usługa SMS-Czat o charakterze erotycznym dedykowana jest tylko do osób pełnoletnich. Osobom poniżej 18 roku życia zabrania się korzystania z Serwisu erotycznego.
 6. Wysłanie SMSa zgłoszeniowego do „Sms-Czat Anons” o charakterze erotycznym jednoznaczne jest ze złożeniem przez użytkownika oświadczenia, że jest osobą pełnoletnią oraz z akceptacją warunków korzystania z usługi Sms-Czat Anons i zgodą na otrzymywanie zwrotnych wiadomości SMS o charakterze erotycznym w ramach usługi.
 7. Numer telefonu użytkownika zostanie umieszczony w bazie danych Oragniaztora, na co użytkownik wyraża zgodę wysyłając SMS zgłoszeniowy.
 8. Użytkownik może prowadzić rozmowę z operatorem usługi „Sms-Czat Anons” tak długo, jak uzna to za stosowne.
 9. Usługa dostępna jest dla użytkowników wszystkich sieci telefonii komórkowej typu postpaid jak i prepaid.
 10. Koszt wysłania jednego SMS pod numer dostępowy numer dostępowy 73806 wynosi 3 PLN (3,66 z VAT) oraz numer dostępowy 74866 wynosi 4 PLN (4,88 z VAT). Każdorazowe kolejne przesłanie SMS na numer powoduje kolejne pobranie takiej samej opłaty. Ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numerów dostępowych do usługi „Sms-Czat Anons”.
 11. Operator telefonii komórkowej odpowiada jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację usługi i nie ponosi odpowiedzialności za treści oferowane w ramach usługi „Sms-Czat Anons”.
 12. Organizator zastrzega, iż wizerunki osób oraz ich opisy (charakterystyka) zamieszczone w materiałach reklamowych dotyczących Usługi oraz informacje o nich podawane podczas pogawędki, są fikcyjne, nie mają swojego odpowiednika w rzeczywistości i nie stanowią ofert.
 13. Organizator usługi zastrzega sobie prawo do wglądu i kontroli treści wiadomości wysyłanych w ramach usługi „Sms-Czat Anons” i uniemożliwienie korzystania z usługi w przypadku treści naruszających prawo lub przekraczających dobre obyczaje.
 14. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, dobrych obyczajów czy naruszenia czyjejś godności, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne.
 15. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest zainteresowany otrzymywaniem komunikatów SMS będących elementem realizacji Usługi, opisanych w niniejszym regulaminie, winien wysłać e-mail na adres: sms@partysex.pl. W takiej sytuacji Organizator powstrzyma się od wysyłania komunikatów, chyba że Użytkownik ponownie przystąpi do korzystania z Usługi.
 16. Regulamin usługi „Sms-Czat Anons” oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: partysex.pl.